Gode energiløsninger for framtiden

solcelleanlegg

Strømproduksjon fra solcelleanlegg

Fokus på miljø og bærekraft er viktig for oss. Samtidig jobber vi hele tiden med å holde energikostnadene nede for å levere varer til beste pris. 

For å være best rustet for å møte energibehovet har vi investert i solcelleanlegg på byggene våre i Bjertnesvegen 31.

680 kvadratmeter solcellepanel gir oss et godt bidrag til strømbehov i egen produksjon. Overskuddsstrømmen selger vi til vår kraftleverandør.

Årsproduksjonen på anlegget er om lag 130 000 kWh.

Anlegget er levert av Energi Pluss AS

Les mer om Rovent AS her: