Utdeling av Miljøfyrtårn-diplom på Nes rådhus

Nes kommune deler ut diplom til bedrifter som er blitt sertifisert Miljøfyrtårn. 

https://www.nes.kommune.no/aktuelt-nes/utdeling-av-miljofyrtarn-til-to-lokale-bedrifter/

Rovent AS ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning ved blant annet bruk av kapp fra produksjon til eget fyringsanlegg for å varme opp lokalene, samt at vi har solcelleanlegg for strømproduksjon. Vi har rutiner som sikrer bærekraft gjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte. Miljøfyrtårn-sertifisering har vært et nyttig verktøy for oss i dette arbeidet. 

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no 

Les mer om Rovent AS her: