Rabben BRL, Lørenskog

Vindusutskifting i borettslag. Rovent AS har levert listverk og utforinger i MDF, furu og eik samt blomsterbrett i Werzalit.